• Duurzaam en fris

  Op deze pagina wordt informatie verzameld over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.   Uitgave van: www.bouwstenen.nl

 • Eindrapport experimenteer gebieden

  Rapport van IVBN, Neprom en Vastgoedbelang over de aanpak van Kantorenleegstand. In het rapport worden de belangrijkste bevindingen weergegeven van...

 • Energieneutrale scholen en kantoren

  Er zijn uitstekende voorbeelden van energieneutrale kantoren en scholen die zich onderscheiden zich door hun verregaande energiezuinigheid, duurzaa...

 • Erfpacht bij gebiedsontwikkeling: publieksvriendelijke voorwaarden helpen

  De doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt wordt mogelijk beperkt door het erfpachtsysteem met tijdvakken. Erfpacht heeft namelijk een negatieve...

 • Evaluatie Restauratiefondsplus-hypotheek

  Vanaf januari 2012 heeft het ministerie van OCW geld beschikbaar gesteld via het Restauratiefonds voor financiering van grootschalige restauratie e...

 • Financiële analyse van zes (bijna) energieneutrale scholen

  Aan AHB Consultancy is gevraagd een financiële analyse uit te voeren van zes nieuwbouwprojecten van (bijna) energieneutrale schoolgebouwen, die gep...

 • Financiële stimuleringsmaatregelen voor transformatie/ herbestemming

  Herbestemming/transformatie kost geld. Niet alleen doordat soms vrij forse investeringen nodig zijn, maar ook doordat alternatieve functies per m2 ...

 • Framework voor werken met meervoudige waardecreatie bij collectieve gebiedsontwikkeling

  Deze publicatie biedt inzicht in de haalbaarheid en financierbaarheid van gebiedsontwikkeling in een veranderende context. We proberen te duiden ho...

 • Gegrond Grondbeleid

  Deze sessie op het Congres Omgevingswet 2014 kwamen drie hoofdzaken over de Omgevingswet en grondbeleid aan bod. 1. De grex heeft een andere vorm ...

 • Geld en gebiedsontwikkeling: morgen gezond weer op

  In dit artikel gaan we in op de veranderende financieringscondities en schetsen we een perspectief voor de toekomst. Ook belichten we het project S...