• Gemeenten nemen opnieuw verlies op grond

  In 2013 hebben gemeenten € 0,7 miljard aan aanvullende verliezen of winstvermindering moeten nemen op grondposities. In totaal is er in de pe...

 • Grond, geld en gemeenten

  De Raad voor de financiële verhoudingen heeft een analyse gemaakt hoe gemeentes in de afgelopen jaren zijn omgegaan met risico’s in grondexploitati...

 • Grondexploitatie is nu even geen feest

  De crisis hakt erin bij de gemeentelijke grondexploitatie. Tientallen miljoenen zijn al afgeboekt. Dat blijkt uit de rapportage over de financiële ...

 • Haalbaarheidsopties herbestemming leegstaand vastgoed

  Afstudeerscriptie die in gaat op de hoofdvraag: “In hoeverre is het mogelijk om een tool te ontwikkelen voor de berekening van winstpercentages bij...

 • Handreiking grondexploitatiewet 2008

  Deze Handreiking behandelt verschillende aspecten van de grondexploitatie in relatie tot de Wro, met uitzondering van organisatorische vraagstukken...

 • Herbestemmen: Op zoek naar nieuwe tools

  Dat een belangrijk deel van de ontwikkel- en bouwopgave de komende tijd in de aanpak van bestaand vastgoed ligt, zal weinigen zijn ontgaan. Het ple...

 • Het Nieuwe Koken

  Het stormt buiten, niets is wat het was; we zijn op zoek naar wat het is. De oude wereld versus de nieuwe wereld. Ook in het vastgoed en de gebieds...

 • Hoe meet je de waarde van een plek

  Artikel / opiniestuk van de heer R. Stroink over de taxatie van kantoren. Bron: TU-Delft (2014) Auteur: dhr. R . Stroink Lees het artikel via de...

 • Inkomensbeperking sociale huur in aandachtswijken

  De doelstellingen van het Grotestedenbeleid geven nog steeds goed aan waar het ook in het wijkenbeleid om draait: deze wijken te maken tot “vitale ...

 • Internationale groeimarkten bieden kansen voor Nederlandse bouwbedrijven

  De negatieve groei van de West-Europese markt in de voorbije jaren heeft veel Europese bouwbedrijven reeds genoodzaakt om over de grenzen te kijken...