Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan 2010

De Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan is een regeling voor vaststelling van de plankosten in het exploitatieplan, bedoeld in artikel 6.12 v...

OpMaat - De financiële gevolgen van stedelijke herverkaveling

Metrum heeft een nieuwe module ontwikkeld in OpMaat. OpMaat is een rekenmodel  voor gebiedontwikkeling. Met de nieuwe module kunnen stedelijke herv...

Praktijkhandreiking accountantscontrole grondexploitaties

Op 9 juni 2011 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants een publieke management letter over het commercieel vastgoed gepubliceerd. D...

Rekenblad ontwerpregeling plankosten exploitatieplan 2010

Het rekenblad behoort bij de Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan van 2010 en kan gebruikt worden om de forfaittair bedrag van de plankosten ...

Rekenen aan herbestemming

Waar leegstand is, is ruimte voor nieuw gebruik, zoals woningbouw, vrijetijdsvoorzieningen en zorginstellingen. Dat levert vaak verrassende combina...

Rekenmodel herbestemming

Op initiatief van het Herbestemingsteam heeft Colliers International een rekenmodel ontwikkeld, specifiek gericht op herbestemming. Dit model is He...

Rekenmodel Kantoortransformatie

Leegstaand vastgoed is een groeiend probleem. Wat is duurzamer, transformeren of sloop en nieuwbouw plegen. NIBE ontwikkelde in opdracht van de pro...

Rekenmodel regeling plankosten exploitatiekosten 2017

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu betreffende regels met betrekking tot de hoogte en begrenzing van de plankosten in een exploi...

Rekentool stedelijke herverkaveling

In het kader het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt heeft de provincie Limburg gezocht naar vernieuwende financiële instrumenten en finacieringsa...

Schema - Handreiking Grondexploitatiewet 2008

Dit stroomschema is een bijlage van de Handreiking Grondexploitatiewet 2008 en geeft eenvoudig aan wanneer er wel of geen exploitatieplan moet word...