• Meerwaarde creëren in een lege winkelstraat

  Eén van de eerste ervaringen met vrijwillige stedelijke herverkaveling is opgedaan in de Voorstraat van Dordrecht. De versnippering van eigendom st...

 • Onderzoek naar financierings- en organisatieconstructies voor adaptief vastgoed

  Waar de woningbouw de laatste honderd jaar een ontwikkeling heeft doorgemaakt van schaalvergroting en specialisatie wordt nu de omgekeerde richting...

 • Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

  In aansluiting op de ‘Reiswijzer Gebiedsontwikkeling’ van 2011 is nu ‘Houd het simpel, met vlag en wimpel’ gemaakt. Deze nieuwe handreiking is in h...

 • Passend onderwijs, passende huisvesting

  De vraagstelling die centraal staat in dit onderzoek is 'Wat is passende huisvesting voor het Brede Schoolconcept?' De doelstelling is het verkrijg...

 • Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling: wanneer wel en wanneer niet?

  Bij gebiedsontwikkelingsprojecten heeft de overheid dikwijls de mogelijkheid om het project in samenwerking met private partijen te realiseren. Wan...

 • Ruilen in de Stad: Kadaster als gebiedsontwikkelaar

  Tijdens de Provada 2015 gaf Marc van Geene van het Kadaster een masterclass over stedelijke herverkaveling. Esther van der Werf bezocht deze master...

 • Stedelijke herverkaveling als aanjager van stedelijke ontwikkeling

  Eén van de pilots in het Nationaal Proefprogramma stedelijke herverkaveling is het westelijke stationsgebied in Nijmegen. In deze pilot is met een ...

 • Stedelijke Herverkaveling Quickscan

  De provincie Zuid-Holland heeft in het kader van het actieprogramma Slim Ruimtegebruik een quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden van stedelijk...

 • Stedelijke herverkaveling, aanpak en eerste projecten

  Handreiking voor partijen die met stedelijk herverkavelen aan de slag willen gaan. In dit boekje wordt een reeks veelgestelde vragen rondom herverk...

 • Jaarverslag stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

  Het afgelopen jaar zijn tien pilots uitgevoerd waarin stedelijke kavelruil is beproefd. Stedelijke kavelruil is geen wondermiddel, maar het is wel ...