Bouwkosten

12263 bekeken

Bouwkosten zijn kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de realisering van een bouwproject tot en met de oplevering van het gebouw. Voor de aannemer bestaan de bouwkosten uit de aanneemsom (directe kosten) + bijkomende kosten (indirecte kosten).

Bouwkosten omvatten directe kosten en indirecte kosten en zijn exclusief grondkosten, projectgebonden bedrijfskosten, losse inrichting en bedrijfsinstallaties, bijkomende bouw- en projectkosten en BTW. Directe kosten omvatten bouwkundige werken, inclusief bodemvoorzieningen en fundering, gebouwinstallaties en vaste inrichtingen. De aanneemsom is "het bedrag, waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen." (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989).

Ten aanzien van indirecte kosten, ook wel bijkomende kosten, wordt onderscheid gemaakt tussen bijkomende kosten voor de aannemer (Algemene bouwplaatskosten, Winst & Risico, etc. van de aannemer) en de bijkomende kosten voor de ontwikkelaar (AK, W&R van de ontwikkelaar). Onder de bouwkosten vallen enkel de bijkomende kosten van de aannemer.

Voor de berekening van de bouwkosten wordt vaak gerekend per m² bruto vloeroppervlak, of per m of m³ bvo. Een overzicht van de gemiddelde bouwkosten van verschillende soorten vastgoed en woningtypen is overzichtelijk te vinden in het bouwkostenkompas.

Zie ook:

Algemene kosten
Bijkomende kosten
Stichtingskosten

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

Meer »
Redactie
Meer »