Consumentenvertrouwen

2007 bekeken

Het vertrouwen en de verwachtingen van consumenten over de ontwikkelingen van de Nederlandse conjunctuur.

Aangegeven is het vertrouwen van consumenten als saldo van positieve en negatieve antwoorden in % van het totaal; per ultimo periode (CBS).

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

Meer »
Redactie
Meer »