Contant Maken

8229 bekeken

Contant maken is het terugrekenen van de huidige waarde van een toekomstig bedrag op basis van een gekozen rentepercentage. Het terugrekenen naar de contante waarde.

Met de contante waardevan een kasstroom wordt de waarde van een kasstroom in de toekomst uitgedrukt in de huidige waarde. Eenvoudig gezegd is de contante waarde het bedrag dat je nu op de bank zou moeten zetten om de kasstroom op een bepaald moment te kunnen betalen.

Kasstromen in verschillende jaren kunnen niet zo maar bij elkaar worden opgeteld. Als deze kasstromen (stuk voor stuk) contant zijn gemaakt, kunnen ze wel bij elkaar worden opgeteld.

Zie ook:

Netto Contante Waarde

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

Meer »
Redactie
Meer »