Continuïteitsoordeel

3596 bekeken

Met het oordeel wordt vastgesteld hoe in de vijfjaarsprognoseperiode de voorgenomen activiteiten zich verhouden tot de financiële mogelijkheden van de woningcorporatie.

Het continuïteitsoordeel is gebaseerd op drie bouwstenen: het volkshuisvestelijk vermogen in jaar drie en aan het einde van de prognoseperiode, het vermogen dat in jaar drie en aan het einde van deze periode beschikbaar moet zijn om de risico's te kunnen opvangen en het beklemde vermogen. Het financiële oordeel over de voorgenomen activiteiten is in feite een oordeel over de passendheid van de voornemens in relatie tot de financiële mogelijkheden. De focus is hierbij gericht op de vraag of een woningcorporatie ten opzichte van de beschikbare middelen voornemens heeft die een te groot beslag op deze middelen leggen.

Bron: Centraal Fonds Volkshuisvesting - Beleidsregels 2012

Zie ook:

A1-corporatie

A2-corporatie

B1-corporatie

B2-corporatie

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

Meer »
Redactie
Meer »