Continurooster

2712 bekeken

Bij een continurooster gaan kinderen tussen de middag niet meer naar huis om te eten, dat wordt op school gedaan.

Het schoolbestuur van een basisschool bepaalt zelf - met instemming van de ouders - de schooltijden en de verdeling van uren tussen de onderbouw en bovenbouw. Als het minimumaantal lesuren van groep 1 tot en met groep 8 maar 7.520 uur bedraagt. Ook het lesrooster en de pauzetijden mag de school bepalen. Er is geen maximumaantal uren onderwijs per dag. Wel moet de basisschool zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten over de dag. Ouders kunnen in de schoolgids lezen hoe dit op de basisschool van hun kind is geregeld. Scholen zijn verplicht informatie over de schooltijden en onderwijstijd in de schoolgids te publiceren.

Bron: Landelijk Steunpunt Brede Scholen

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »