De haalbaarheid van martkhuren

2570 bekeken

In de analyses over het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt, spelen in de huursector de markthuren een belangrijke rol. Markthuren zijn gemiddeld genomen aanmerkelijk hoger dan de feitelijke huren. Als gevolg hiervan ontvangen huurders een impliciete subsidie, die gelijk is aan het verschil tussen de markthuur en de feitelijke huur. Deze impliciete subsidie werkt verstorend op de woningmarkt en is niet doelmatig omdat ze ook terecht komt bij huishoudens die op basis van het inkomen geen subsidie behoeven (Romijn & Besseling, 2008; Conijn, 2008).

In het verlengde hiervan zijn er diverse voorstellen geformuleerd om op termijn de feitelijke huren te verhogen naar het niveau van de markthuren (onder meer Werkgroep
Wonen, 2010; CSED, 2010).


Uitgave van: Real Estate Research (2011)

Auteur(s): prof.dr. Johan Conijn en drs. Frans Schilder

Lees het artikel via deze link.

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »