De waarde in het economische verkeer in het kader van het fiscale waardebegrip in de wet WOZ

2676 bekeken

Een taxatierapport heeft, in het kader van de Wet WOZ, meestal als doel de waarde als opgenomen in een WOZ-beschikking te toetsen, dan wel te vergelijken met de marktwaarde. De taxatierapporten en de WOZ-beschikkingen lees ik ter informatie en daarbij valt op dat, zoals in de eerste alinea opgemerkt, taxateurs doorgaans een marktwaarde conform de daarvoor geldende (internationale) standaarden maken en geen, of onvoldoende, rekening lijken te houden met de specifieke wet- en regelgeving die voor een dergelijke waardebepaling van toepassing is.

De centrale vraag in het onderzoek is: op welke wijze wordt de waarde in het economische verkeer in de zin van de Wet WOZ vastgesteld? Wat is het verschil met de marktwaarde? Op welke wijze kan worden voorkomen dat de uitwerking van de Wet WOZ afwijkt van hetgeen partijen commercieel voor ogen staat?

Uitgave van: MRE (2010)

Auteur(s): mr. L.M. Rooseboom

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

Meer »
Redactie
Meer »