Erfpacht als retro-innovatie

3531 bekeken

Versnelling gemeentelijke gronduitgifte door erfpacht.

Tot 2009 leek erfpacht in de gebiedsontwikkeling op zijn retour. Door de voortslepende vastgoedcrisis staat het instrument echter weer volop in de schijnwerpers, vooral vanwege de potentie om de financierbaarheid van woningen te verbeteren en (dus) de gemeentelijke gronduitgifte te bevorderen. Naar verwachting zal daarom het aantal gemeenten dat erfpacht aanbiedt de komende jaren verdubbelen. De trend van dalende erfpachtuitgiften zou daarmee gekeerd worden. Om efficiëntie in de uitvoering te bevorderen kunnen gemeenten zonder eigen erfpachtbedrijf, het beheer onderbrengen bij andere gemeenten die wel een erfpachtbedrijf hebben. Daarmee is één van de belangrijkste praktische bezwaren ondervangen. Kortom, erfpacht als instrument om ruimtelijke projecten vlot te trekken, erfpacht als retro-innovatie.

Deloitte Real Estate (oktober 2013)

Lees het artikel via deze link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

Meer »
Redactie
Meer »