Erfpacht bij gebiedsontwikkeling: publieksvriendelijke voorwaarden helpen

2386 bekeken

De doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt wordt mogelijk beperkt door het erfpachtsysteem met tijdvakken. Erfpacht heeft namelijk een negatieve invloed op de woningwaarde, die steeds sterker wordt naarmate de herziening van de erfpachtvoorwaarden (einde tijdvak) dichterbij komt. Dit leidt tot substantieel minder woningverkopen als het tijdvak nog maar relatief kort loopt. Dat blijkt uit kwantitatief onderzoek naar de invloed van erfpacht op woningwaarde in de gemeente Amsterdam. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de postdoctorale opleiding Master City Developer. Gemeenten die erfpacht als middel willen gebruiken om gronduitgifte te versnellen dienen daarom de erfpachtvoorwaarden zorgvuldig te bepalen om geen onwenselijke neveneffecten te creëren.

Bron: Gebiedsontwikkeling.nu (2013)

Auteur: Paul Dijkstra

Lees artikel via de volgende link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

Meer »
Redactie
Meer »