Exit Yield

1385 bekeken

De Exit -Yield is de verhouding tussen de laatste huur en de waarde van een gebouw aan het einde van de exploitatie.

zie:

Restwaarde

De exit-yield is vergelijkbaar met een BAR, maar wordt gebruikt aan het eind van de looptijd om de restwaarde te bepalen. De hoogte van de exit-yield kan bepaald worden door de verhouding tussen de huur en de investering (BAR) in een vergelijkbaar pand op een vergelijkbare locatie met een ouderdom van bijvoorbeeld 50 jaar te bepalen. Vaak is het echter moeilijk om voldoende van dergelijke gegevens te verzamelen om een goede inschatting te maken van de exit-yield. In formulevorm:

markthuur t

Restwaarde t (VON) =

------------------

exit-yield

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Bestemmingsreserve

    Deel van het eigen vermogen van een financieel bij een ontwikkeling betrokken partij, bestemd om het risicoreserve (z...

  • Woonrijp maken

    Woonrijp maken gebeurt in de afrondende fase van een ontwikkeling en behelst de afwerking van het openbare gedeelte v...

  • Plankosten

    Plankosten zijn de kosten die gelieerd zijn aan de planvorming van ruimtelijke ontwikkeling en maken deel uit van de ...

Meer »
Redactie
Meer »