Exit Yield

7675 bekeken

De Exit -Yield is de verhouding tussen de laatste huur en de waarde van een gebouw aan het einde van de exploitatie.

zie:

Restwaarde

De exit-yield is vergelijkbaar met een BAR, maar wordt gebruikt aan het eind van de looptijd om de restwaarde te bepalen. De hoogte van de exit-yield kan bepaald worden door de verhouding tussen de huur en de investering (BAR) in een vergelijkbaar pand op een vergelijkbare locatie met een ouderdom van bijvoorbeeld 50 jaar te bepalen. Vaak is het echter moeilijk om voldoende van dergelijke gegevens te verzamelen om een goede inschatting te maken van de exit-yield. In formulevorm:

markthuur t

Restwaarde t (VON) =

------------------

exit-yield

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Borgingstegoed

    WSW ziet erop toe dat een deelnemer de door WSW geborgde leningen ook daadwerkelijk besteedt aan borgbare activiteite...

  • Stedelijke herverkaveling

    Stedelijke herverkaveling is het herschikken van eigendomsrechten op onroerende zaken met een stedelijke functie, met...

  • AIFMD

    De Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD) is een richtlijn uitgevaardigd door de Europese Unie om risi...

Meer »
Redactie
Meer »