Exit Yield

8946 bekeken

De Exit -Yield is de verhouding tussen de laatste huur en de waarde van een gebouw aan het einde van de exploitatie.

zie:

Restwaarde

De exit-yield is vergelijkbaar met een BAR, maar wordt gebruikt aan het eind van de looptijd om de restwaarde te bepalen. De hoogte van de exit-yield kan bepaald worden door de verhouding tussen de huur en de investering (BAR) in een vergelijkbaar pand op een vergelijkbare locatie met een ouderdom van bijvoorbeeld 50 jaar te bepalen. Vaak is het echter moeilijk om voldoende van dergelijke gegevens te verzamelen om een goede inschatting te maken van de exit-yield. In formulevorm:

markthuur t

Restwaarde t (VON) =

------------------

exit-yield

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functiezonering

    De ruimtelijke scheiding van wonen en industrie met het verkeer als verbindende schakel

  • Verticale tuinstad

    De Bijlmer werd een verticale tuinstad volgens ideeën van Le Corbusier uit de jaren twintig: - Hoogbouw in aaneenges...

  • Revolutiebouw

    Stedenbouwkundige benadering in de periode 1880-1910, waarbij economische en politieke belangen vanuit particulier pe...

Meer »
Redactie
Meer »