Een toekomst voor kerken. Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen

2507 bekeken

Deze brochure bevat onder meer de visie, uitgangspunten en toetsingscriteria van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangaande herbestemming van vrijkomende kerken. Voor gemeenten, monumentencommissies en beleidsmakers biedt de brochure handvatten voor de vormgeving van een eigen, stimulerend monumentenbeleid. Eigenaren, architecten en ontwikkelaars vinden in de brochure inspirerende voorbeelden en tips.

De brochure neemt u in chronologische volgorde mee langs alle stappen die nodig zijn voor de verbouwing en/of herbestemming van een monumentale kerk. Hoewel de voorbeelden in deze brochure grotendeels zijn ontleend aan rooms-katholieke en protestantse kerken, gelden de aanbevelingen ook voor kerken van andere denominaties. De brochure is te gebruiken voor zowel beschermde als niet-beschermde kerkgebouwen.

Bron: Rijksdienst Cultureel Erfgoed (2011)

Diverse auteurs

Zie voor meer informatie de volgende link

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

Meer »
Redactie
Meer »