Incentives (Incentive)

3244 bekeken

Incentives zijn door eigenaren van (commercieel) vastgoed verleende kortingen op huurcontracten die dienen als ‘prikkeling’ om een potentiële huurder te contracteren, danwel een zittende huurder bij afloop van het contract te behouden en het contract te verlengen.

Hierbij wordt niet de maandelijkse huurprijs aangepast maar worden stimulansen gegeven in de vorm van bijvoorbeeld huurvrije periodes (momenteel zelfs tot een jaar huurvrij), vergoeding van inrichtingskosten, verhuisvergoeding, beperking van de huurindexatie, et cetera.

Incentives worden vooral gegeven op de kantorenmarkt. Op deze markt is sprake van een zeer groot aanbodoverschot waardoor het voor verhuurders moeilijk is nieuwe huurders aan te trekken. Zeker in geval van bestaand vastgoed. Omdat de gerekende huurprijs gekoppeld is aan de beleggingswaarde van het kantoorpand is voor de eigenaar aantrekkelijker de huurprijs in stand te houden en incentives af te geven in plaats van de huurprijs te verlagen.

De huidige crisis heeft ervoor gezorgd dat de afgegeven incentives steeds extremer worden en huurcontracten voor kortere perioden worden aangegaan. Er is sprake van een zeer sterke vragersmarkt (macht ligt bij de huurders).

Link: http://www.vastgoedmarkt.nl/opinie/Incentives,-huurafspraken-en-mea-culpa%E2%80%99s

Artikel: http://www.fghbank.nl/NL/fghrealestatereport/Samenvatting/Pages/Trends%20in%20de%20kantorenmarkt.aspx

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »