Locatie-eisen

2609 bekeken

Locatie-eisen worden zowel in het ruimtelijk besluit zelf als in het exploitatieplan vastgelegd. Er is wel een verschil; in het exploitatieplan worden eisen opgenomen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte, alsmede de in een exploitatieplan op te nemen regels omtrent de uitvoering daarvan (artikel 6.13 lid 2 sub c en d Wro).

Het exploitatieplan (artikel 6.12 Wro) wordt door de gemeenteraad tegelijkertijd vastgesteld met het bijbehorende ruimtelijk besluit, bijvoorbeeld een bestemmingsplan, indien de gemeente niet met alle partijen in de gebied een anteriere overeenkomst heeft gesloten. In het exploitatieplan kunnen onder andere bepalingen worden opgenomen die gaan over de locatie-eisen (zie artikel 6.13 lid 2 sub c en d Wro).

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »