Rekenblad ontwerpregeling plankosten exploitatieplan 2010

6803 bekeken

Het rekenblad behoort bij de Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan van 2010 en kan gebruikt worden om de forfaittair bedrag van de plankosten te bepalen ten behoeve van het exploitatieplan. NB. de Ontwerpregeling en daarmee het rekenblad is niet officieel vastgesteld. 

Bijlage(n)
terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

Meer »
Redactie
Meer »