Schema - Handreiking Grondexploitatiewet 2008

3253 bekeken

Dit stroomschema is een bijlage van de Handreiking Grondexploitatiewet 2008 en geeft eenvoudig aan wanneer er wel of geen exploitatieplan moet worden opgesteld en in welk hoofdstuk de juiste informatie staat weergegeven. 

Bijlage(n)
terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

Meer »
Redactie
Meer »