Schema - Handreiking Grondexploitatiewet 2008

2497 bekeken

Dit stroomschema is een bijlage van de Handreiking Grondexploitatiewet 2008 en geeft eenvoudig aan wanneer er wel of geen exploitatieplan moet worden opgesteld en in welk hoofdstuk de juiste informatie staat weergegeven. 

Bijlage(n)
terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

Meer »
Redactie
Meer »