Voorbeeld Nota Bovenwijkse investeringen

2749 bekeken

De Nota Bovenwijkse investeringen 2014 van de gemeente Barneveld is op 12 november 2013 door de gemeenteraad vastgesteld en kan als voorbeeldnota dienen. 

Bijlage(n)
terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

Meer »
Redactie
Meer »