WEV

4563 bekeken

Waarde in het Economisch Verkeer

Met de Waarde in het Economisch Vekeer, afgekort WEV, wordt bedoeld de prijs die, bij aanbieding ter verkoop op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

terug