WEVAB

8190 bekeken

Waarde in het Economisch Verkeer bij Agrarische Bestemming

Met de Waarde in het Economisch Verkeer bij Agrarische Bestemming, afgekort WEVAB, wordt bedoeld de prijs die, bij aanbieding ter verkoop op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende agrarische gegadigde zou zijn besteed. Bij WEVAB wordt derhalve uitgegaan van voortzetting van agrarisch gebruik van de grond.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »