Dossiers
  • Stedelijke herverkaveling

    Ruilen van grond en vastgoed brengt eigenaren die willen ontwikkelen in positie. Wat komt daarbij kijken en hoe verdelen eigenaren die ruilen kosten en opbrengsten?

  • Governance

    Het huis waarin u woont en het kantoor waarin u werkt zijn opgebouwd uit ontelbare onderdelen. Alle bestanddelen hebben een eigen functie. Los van elkaar stellen de meeste componenten niet zoveel voor maar wanneer alle onderdelen worden gecombinee...

  • Kostenverhaal

    Mogelijkheden die worden geboden aan gemeenten om de kosten die door gemeenten worden gemaakt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen te verhalen op ontwikkelende partijen.