Maak een account aan en voeg je eigen begrippen toe!

Met een account kan je nieuwe begrippen toevoegen en bestaande begrippen aanpassen. Onze redactie beoordeelt de bijdragen.

Maak een account aan >>

Laatst toegevoegde begrippen

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)
 • 25 jun. 2024
 • 26 jun. 2024
 • 77 keer bekeken
Om toestemming te verkrijgen voor het uitvoeren van activiteiten in de fysieke leefomgeving, moet je een omgevingsplanactiviteit (OPA) aanvragen. Voor activiteiten die buiten de kaders en regels van het omgevingsplan vallen, moet je een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BO... Lees meer
Test
 • 06 mei. 2024
 • 25 jun. 2024
 • 71 keer bekeken
Tester Lees meer
WOZ Cap
 • 29 apr. 2024
 • 10 mei. 2024
 • 398 keer bekeken
Sinds 1 mei 2022 is er een limiet ingesteld voor het aandeel van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel. Dit betekent dat de WOZ-waarde van een woning maximaal 1/3 van het totale puntenaantal van die woning mag bepalen. Dit staat bekend als de "cap op de WOZ" of de "WOZ... Lees meer
Executiewaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 4459 keer bekeken
Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder enige voorbereiding van betekenis, op een door de wet voorgeschreven wijze, zal kunnen opbrengen".... Lees meer
Functionele herbouwwaarde
 • 22 feb. 2017
 • 22 nov. 2022
 • 5125 keer bekeken
Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeurtenis, van een gebouw op dezelfde locatie, ingericht en geconstrueerd voor de huidige bestemming".... Lees meer

Meest populaire begrippen

Netto Contante Waarde
 • 21 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 110376 keer bekeken
De Netto Contante Waarde (NCW) ontstaat door de contante kosten (huidige waarde van toekomstige kosten) af te trekken van de contante opbrengsten (huidige waarde van toekomstige opbrengsten). Op deze wijze kunnen de effecten van uit... Lees meer
Bruto Aanvangs Rendement (BAR)
 • 19 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 86683 keer bekeken
Het Bruto Aanvangs Rendement, meestal BAR genoemd, is anders dan de naam doet vermoeden geen echt rendementsbegrip over de looptijd van de investering. Het geeft de verhouding weer tussen de bruto markthuur in het eerste jaar en de... Lees meer
Internal Rate of Return (IRR)
 • 21 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 86052 keer bekeken
De IRR is het te verwachten rendement op een investering, waarbij rekening wordt gehouden met de hoogte en het tijdstip van de kasstromen voor opbrengsten en uitgaven (verdiscontering) ten aanzien van de investering. Hierbij wordt... Lees meer
Disconteringsvoet
 • 21 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 81712 keer bekeken
De disconteringsvoet is het rekenpercentage dat gebruikt wordt om toekomstige kasstromen contant te maken, om de contante waarde te bepalen.  Vaak wordt deze waarde in de berekeningen ook aangeduid als rente of rendement. De hoogte... Lees meer
Residuele grondwaarde
 • 21 jul. 2011
 • 22 nov. 2022
 • 76950 keer bekeken
Grondwaardebepaling aan de hand van het residu. De waarde die resteert wanneer btw, stichtingskosten en winsten worden afgetrokken van de verkoopwaarde van een vastgoedobject is de residuele grondwaarde. Veel gemeenten berekenen de... Lees meer

Wordt partner en houd GE.nl actueel!’

Mis je een begrip? Voeg deze dan zelf toe!