Ladder duurzame verstedelijking
Datum: 06 juni 2016

De ladder van duurzame verstedelijking staat al vanaf 2012 in artikel 3.1.6 lid 2 Bro. Bij iedere stedelijke ontwikkeling (zoals bedrijventerreinen, detailhandel of woningbouwlocaties) moet worden verantwoord dat:

 • Trede 1: deze ontwikkeling in een actuele regionale vraag voorziet,
 • Trede 2: niet ook binnen bestaand bebouwd gebied kan worden gerealiseerd en
 • Trede 3: of de locatie passend ontsloten wordt.

Een groot aantal bestemmingsplannen sneuvelt iedere week bij de Raad van State omdat iets aan de motivering/ onderbouwing van de ladder van duurzame verstedelijking schort.

De toepassing van de ladder roept in de praktijk veel vragen op, zoals:

 • Welke ontwikkelingen zijn aan te merken als een stedelijke ontwikkelingen?
 • Hoe moet actuele regionale behoefte worden bepaald?
 • Hoe bepaal je de regio die in het onderzoek moet worden betrokken?
 • Hoe moet worden omgegaan met de behoefte aan detailhandel?
 • Wat als uit onderzoek blijkt dat er een overaanbod bestaat aan een stedelijke ontwikkeling?
 • Wat is bestaand bebouwd gebied?
 • Welke eisen stelt de Raad van State aan de motivering en het onderzoek?

Inhoud en resultaat

Er is inmiddels een groot aantal lessen te trekken uit de uitspraken van de Afdeling.
In een middag wordt deze jurisprudentie op een rij gezet en op een praktische manier aan u uitgelegd.
Na deze middag bent u op dit onderwerp “bij” en heeft u antwoorden op de bovenstaande vragen en oplossingen om de ladder van duurzame verstedelijking zelf in uw praktijk toe te passen.

 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Nieuwwaarde

  Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

 • Onderhandse verkoopwaarde

  Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

 • Executiewaarde

  Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

Meer »
Redactie
Meer »