Actuele bedrijfswaarde

De actuele bedrijfswaarde (ook wel rendementswaarde genoemd) is de bedrijfswaarde van een object op een bepaald tijdstip in de exploitatiefase. Deze actuele bedrijfswaarde wordt bepaald door de contante waarde van de resterende kasstromen op een b...

Actuele Waarde

De term actuele waarde houdt in waardering tegen reële waarde. In de corporatiesector is conform RJ 645 de bedrijfswaarde de invulling van de reële waarde bij de waardering van onroerende zaken be­stemd voor de verhuur. Bron: Beleidsregels 2012 (...

Additionele inzet

Gedefinieerd in art. 1, onderdeel d, BCFV: inzet van middelen door een toegelaten instelling, voor activiteiten die gemeenten en toegelaten instellingen voor de eerste maal zijn overeengekomen na 16 juli 2007 en die zijn of worden uitgevoerd blijk...

Administratieve correctie

Iedere wijziging in cijfers over de woningvoorraad anders dan als gevolg van nieuwbouw, overige toevoegingen of onttrekkingen. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010

Administratieve Onteigeningsprocedure

De administratieve onteigeningsprocedure is eerste fase van de onteigeningsprocedure. Een onteigeningsprocedure bestaat uit twee fasen: de administratieve procedure en de gerechtelijke procedure. De administratieve onteigeningsprocedure is de pro...

AeDexwaarde

Onder AeDexwaarde verstaan wij de Bedrijfswaarde op basis het waarderingsprotocol van de Stichting aeDex, in samenwerking met IPD. De IPD/aeDex corporatie vastgoedindex berekent en publiceert rendementsmetingen van de Nederlandse woningcorporatie...

Aftoppingsgrens

De aftoppingsgrens is een grens die binnen de huurprijsgrenzen wordt gehanteerd. De aftoppingsgrens is de grens tot waar men 75% huurtoeslag ontvangt. Er worden twee aftoppingsgrenzen gehanteerd, één voor één- of tweepersoonshuishoudens en een voo...

Afzetsnelheid

De afzetsnelheid is het gemiddeld aantal dagen waarbinnen een aangeboden woning wordt verkocht. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010

Agentschap NL

Agentschap NL Energie en Klimaat (voorheen SenterNovem) is een onderdeel van het het Ministerie van Economische Zaken en voert overheidsbeleid uit rond de onderwerpen innovatie, energie & klimaat en milieu & leefomgeving. Bron: Cijfers ov...

AIFMD

De Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD) is een richtlijn uitgevaardigd door de Europese Unie om risico’s zoals die zich hebben gemanifesteerd na de kredietcrisis en het Madoff schandaal te mitigeren. Beheerders van alternatieve be...