Erfpacht vs. Opstal

Erfpacht geeft de erfpachter de bevoegdheid de onroerende zaak, bijvoorbeeld de grond, van een ander te houden en te gebruiken. Het recht van opstal geeft de opstaller het recht om in, op of boven de onroerende zaak van een ander, gebouwen, werken...

VKZ BLOGT: Organische ontwikkeling als pauzenummer of gamechanger?

Op 7 september 2016 vond in Pakhuis de Zwijger de sessie “Het einde van organisch ontwikkelen?” plaats. Stelling die centraal stond was of organische ontwikkeling als crisisinstrument haar langste tijd heeft gehad, of juist ook in de toekomst nog ...

Vastgoed Exploitatiewijzer 2016

De Vastgoed Exploitatiewijzer bevat alle gegevens die nodig zijn om de onderhoudskosten en overige exploitatielasten van beleggingsvastgoed/onroerende zaken te kunnen inschatten. Negen categorieën gebouwen met in totaal ruim 110 gebouwtypen zijn v...

Contouren Vennootschapsbelasting Gemeentelijk Grondbedrijf

Van 1-1-2016 moeten gemeentes over hun ‘bedrijfsmatige’ activiteiten vennootschapsbelasting betalen. Dit zal met name voor het grondbedrijf consequenties hebben. In het bijgevoegde document wordt een goed overzicht gegeven hoe een grondbedrijf wer...

Grond, geld en gemeenten

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft een analyse gemaakt hoe gemeentes in de afgelopen jaren zijn omgegaan met risico’s in grondexploitaties. En welke invloed dit heeft gehad op de financiële en bestuurlijke verhoudingen. Wat valt er te z...

Eindrapport open consultatie vrijwillige stedelijke herverkaveling

Wat moet er in de regeling voor vrijwillige stedelijke herverkaveling komen te staan? Via een open consultatieronde wilde het ministerie van I&M daar achter komen. Antea Group heeft deze open consultatie gehouden en concludeert dat regelgeving...

Verrekening bij de stedelijke herverkaveling Maasbracht

In de binnenhaven van Maasbracht is een eerste ervaring opgedaan met verrekening van kosten bij stedelijke herverkaveling. Dit artikel gaat in op de methoden die hierbij zijn gehanteerd en wat we daarvan kunnen leren.   Uitgave van: Kadaster (20...

Transformatie leegstaande kantoren volwaardig alternatief nieuwbouw?

Nederland kent anno 2015 veel lege kantoren en een groeiende vraag naar woningen. Zou het transformeren van leegstaande kantoren naar woningen een volwaardig alternatief kunnen zijn voor nieuwbouw van woningen en zo ja, waar? Dat was de vraag die ...

Meerwaarde creëren in een lege winkelstraat

Eén van de eerste ervaringen met vrijwillige stedelijke herverkaveling is opgedaan in de Voorstraat van Dordrecht. De versnippering van eigendom staat een gebiedsgerichte aanpak in de weg. Juist omdat dit versnipperde eigendom een knelpunt vormt  ...

Ruilen in de Stad: Kadaster als gebiedsontwikkelaar

Tijdens de Provada 2015 gaf Marc van Geene van het Kadaster een masterclass over stedelijke herverkaveling. Esther van der Werf bezocht deze masterclass en doet daar verslag van. "Een vraag die wél reëel speelt is in hoeverre de zeer lokaal gerich...