Actuele bedrijfswaarde

  • 24 mrt. 2012
  • 22 nov. 2022
  • 5110 keer bekeken

De actuele bedrijfswaarde (ook wel rendementswaarde genoemd) is de bedrijfswaarde van een object op een bepaald tijdstip in de exploitatiefase. Deze actuele bedrijfswaarde wordt bepaald door de contante waarde van de resterende kasstromen op een bepaald moment.

De actuele bedrijfswaarde kan op twee manieren worden berekend:

  1. De resterende kasstromen na een bepaald jaar contant maken naar het betreffende jaar.

  2. De rendementswaarde van het voorgaande jaar indexeren met de
    disconteringsvoet en hier de kasstroom van het voorgaande jaar aftrekken.

Beide berekeningen leiden tot hetzelfde resultaat. Doorgaans kent de ontwikkeling van de bedrijfswaarde het volgende verloop:

Afbeelding Verloop Bedrijfswaarde 500X304

Het is belangrijk om de bedrijfswaarde op verschillende tijdstippen te kennen, om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen. In boventaande grafiek zijn drie lijnen weergegeven: de boekwaarde van het object, de actuele bedrijfswaarde en de marktwaarde.

Ter illustratie: in jaar 21 wil de directeur het pand verkopen voor een bedrag van € 150.000,-. Conform de boekhouding, die de gebouwen lineair afschrijft, wordt hiermee een (boek-)winst gerealiseerd van zo'n € 25.000,-. Om echter het oorspronkelijk beoogde rendement te halen, is het noodzakelijk om minimaal de som van de resterende voorgecalculeerde kasstromen te krijgen, oftewel de Rendementswaarde in jaar 21 van zo'n € 200.000.

Als het object voor dit bedrag wordt verkocht wordt weliswaar voldaan aan de rendementseisen, maar op de markt zou wellicht een hogere opbrengst gerealiseerd kunnen worden.

Het is van belang bij investeringsbeslissingen deze verschillende waarden in beeld te brengen, om zodoende een goed besluit te nemen. Bij woningcorporaties spelen dergelijke afwegingen sterk bij beslissingen over verkoop, renoveren of sloop-nieuwbouw. Maar ook gemeenten hebben dergelijke afwegingen in geval van bijvoorbeeld parkeergarages.

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

    • Deel deze pagina: