Algemene Kosten (AK)

  • 21 jul. 2011
  • 22 nov. 2022
  • 18997 keer bekeken

Algemene kosten zijn kosten die niet toe te schrijven zijn aan afzonderlijke posten en niet direct samenhangen met bepaalde werken.

Onder de Algemene Kosten (AK) worden de eigen apparaatskosten van de aannemer of de ontwikkelaar verstaan.

De Algemene Kosten zijn ter dekking van het eigen apparaat en worden zowel door de aannemer als de projectontwikkelaar gehanteerd.

"Algemene kosten zijn kosten, die op grond van het ontbreken van een (duidelijk) oorzakelijk verband met de afzonderlijke werken, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet (direct noch indirect) aan de afzonderlijke werken worden toegerekend. Het zijn dus kosten die niet direct samenhangen met werken."

(Bron: VGBouw 2002 en EIB 2005).

Zie:

www.bouwendnederland.nl

Zie ook:

Bijkomende kosten
Bouwkosten
Stichtingskosten

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

    • Deel deze pagina: