Artikel 17 Ow

  • 22 jun. 2012
  • 22 nov. 2022
  • 3590 keer bekeken

De onteigenende partij tracht hetgeen onteigend moet worden eerst op minnelijke wijze te verkrijgen.

Artikel 17 Onteigeningswet stelt de eis, dat de overheid voorafgaand aan de onteigening pogingen moet ondernemen om hetgeen onteigend moet worden langs minnelijke weg te verkrijgen. De periode dat deze pogingen moeten worden ondernomen liggen tussen de afsluiting van de administratieve fase en de aanvang van de gerechtelijke fase . De Kroon stelt zich in de administratieve fase echter op het standpunt dat niet tot onteigening mag worden besloten alvorens is getracht om hetgeen onteigend moet worden langs minnelijke weg te verkrijgen. In de praktijk zal de minnelijke fase dus altijd aan de administratieve fase vooraf moeten gaan. Alvorens met de gerechtelijke fase kan worden gestart zal nog een laatste onderhandelingspoging moeten worden gedaan. Dit hoeft geen uitgebreide onderhandelingsronde te zijn. Dikwijls kan worden volstaan met een zogenaamde laatste aanbieding(sbrief).

Bron: Onteigening; Het spel en de knikkers, Reed Business 2011, ISBN 978-90-35245-57-0 Bron: Onteigeningsrecht in de praktijk, IBR 2011, ISBN 978-90-78066-51-4

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

    • Deel deze pagina: