Scan transparantie grondbeleid gemeente Purmerend

3892 bekeken

Voor u ligt het onderzoek “Scan transparantie grondbeleid”. Het grondbeleid en de grondexploitaties zijn complex, dit vraagt om expertise van de onderzoeker op dit vakgebied. Vandaar dat de rekenkamercommissie heeft besloten het onderzoek uit te laten voeren door een adviesbureau gespecialiseerd in grondbeleid; RIGO research en advies. RIGO heeft het onderzoek uitgevoerd en de nota van bevindingen opgeleverd aan de rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie deelt in het rapport de conclusies die zij trekt op basis van de nota van bevindingen en doet een aantal aanbevelingen. Wij hopen de raad met dit rapport concrete en praktische handvatten te bieden voor een gesprek over en de ontwikkeling van transparant grondbeleid in de gemeente Purmerend.

Uitgave van Rekenkamercommissie Purmerend, uitgevoerd door RIGO (2012)

Auteur: Geurt Keers

Lees artikel via de volgende link.

Bijlage(n)
terug