Bovenwijkse voorzieningen en BBV

  • 15 jun. 2012
  • 22 nov. 2022
  • 15394 keer bekeken

Het begrip bovenwijkse voorziening en de relatie met het BBV is in de notitie grondexploitatie van de commissie BBV beschreven.

Ten gevolge van de realisatie van een grondexploitatie kunnen buiten het exploitatiegebied aanpassingen in bijvoorbeeld de infrastructuur noodzakelijk zijn. Deze kosten kunnen direct ten laste van een grondexploitatie worden gebracht. Echter afsluiting van de grondexploitatie kan dan pas plaatsvinden als alle werkzaamheden (eveneens de realisatie van de bovenwijkse voorzieningen) zijn afgerond. Om de realisatie van de bovenwijkse voorziening los te koppelen van de grondexploitatie wordt daarom er vaak voor gekozen een bedrag (bijdrage per m2, of de volledige lasten) in een voorziening, reserve fonds "bovenwijkse voorzieningen" toe te voegen.

Het BBV kent het begrip fondsen niet, enkel de begrippen reserves en voorzieningen. Zowel een voorziening als een reserve bovenwijkse kosten hebben een relatie met bovenwijkse "voorzieningen" (wegen, riolering).

  • Bovenwijkse voorziening: Van een bovenwijkse voorziening is sprake indien een aantoonbaar verband is met de grondexploitatie. De kosten worden toegerekend naar rato van het profijt van de grondexploitatie. Voorwaarde is dat een actuele kostenraming (onderbouwing) beschikbaar is. Infrastructurele werken komen in aanmerking voor bovenwijkse voorzieningen, maar ook noodzakelijke natuurcompensatie (water of groen) buiten het grondcomplex.

  • Bovenwijkse reserve: Indien er geen causaal verband is tussen de bovenwijkse voorziening en de grondexploitatie kan er voor worden gekozen een Bovenwijkse reserve aan te leggen. Deze kan echter niet direct ten laste worden gebracht van de grondexploitatie. Toevoegingen vinden plaats door (tussentijdse) winstbestemmingen via bijvoorbeeld de Reserve Grondbedrijf of via een winstbestemming uit de programmarekening.

Bron: Notitie Grondexploitatie, Commissie BBV, februari 2012

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

    • Deel deze pagina: