Bruto Aanvangs Rendement (BAR)

  • 19 jul. 2011
  • 22 nov. 2022
  • 83943 keer bekeken

Het Bruto Aanvangs Rendement, meestal BAR genoemd, is anders dan de naam doet vermoeden geen echt rendementsbegrip over de looptijd van de investering. Het geeft de verhouding weer tussen de bruto markthuur in het eerste jaar en de totale investering (VON).

Het BAR kan door de verrekening van kosten koper niet zondermeer vergeleken worden met een faktor. De faktor wordt namelijk geacht k.k. te zijn.

Een voorbeeld:

Huur: € 100.000

BAR: 8,0 %

Waarde = € 100.000,- / 8,0 % = € 1.250.000,- VON

Een BAR van 8,0 % betekent dus niet hetzelfde als 12,5 maal de huur.

1 / 8,0 % = 12,5

Hoe lager de BAR, hoe hoger de investering dus is ten opzichte van de jaarlijkse huur. Een lage BAR past dus bij vastgoed met een laag risicoprofiel of een grote potentie. In de Nederlandse kantorenmarkt kennen locaties als de Zuidas en het Weena de laagste Bruto Aanvangs Rendementen. Winkel op A1 locaties kennen eveneens zeer lage BAR-en.

Naast verschillen per locatie, zijn er grote verschillen in typen vastgoed. Zo kennen we relatief weinigleegstand van woningen in de Randstad. De verhuur is dus zo goed als verzekerd. Dit resulteert in lage BAR-en.

Bedrijfsgebouwen zijn daarentegen vaak zeer specifiek voor een gebruiker gebouwd en kennen juiste hoge BAR-en.

Het is van belang om een BAR zo zuiver mogelijk te berekenen, omdat een BAR vaak gebruikt wordt voor een snelle waardebepaling. Een kleine afwijking kan echter grote gevolgen hebben!

Het is van belang om in de berekening, rekening te houden met alle aspecten van het gebouw. In principe wordt uitgegaan van de martkconforme omstandigheden en vervolgens wordt gecorrigeerd voor specifieke kosten of kortingen die worden gegeven.

Verrekeningen als: Achterstallig Onderhoud, Contante Waarde (Markthuur -Contracthuur), Aanvangsleegstand en Incentives worden separaat verrekend en buiten de BAR gelaten!

Met behulp van een inschatting van de te realiseren jaarhuur en een marktconforme BAR, kan de maximale investering in een bepaald gebouw worden bepaald.

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

    • Deel deze pagina: