Eindrapport 'Grenzen Verschuiven' aangeboden

3340 bekeken

Op 10 juli 2014 heeft de Commissie Stedelijke Herverkaveling haar eindrapportage ‘Grenzen Verschuiven’ aangeboden aan haar opdrachtgever; Minister Schultz van Haegen. Dit eindrapport bevat een uitgewerkt voorstel als basis voor een wettelijke regeling voor Stedelijke Herverkaveling.

Stedelijke Herverkaveling is een instrument van faciliterend grondbeleid, dat wordt ingezet voor het herschikken van zakelijke rechten binnen een bepaald gebied. Het instrument beoogt stedelijke gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken in gebieden waar eigendomsverhoudingen de gewenste ontwikkelingen belemmeren.

Patstellingen doorbreken
Het doel van het instrument is patstellingen te doorbreken die door versnipperd grondeigendom zijn ontstaan. Dergelijke patstellingen zijn bijvoorbeeld aan de orde bij de herstructurering van krimpende en verouderde bedrijventerreinen, kantoorparken of winkelgebieden en bij de herstructurering van bestaand stedelijk gebied.

De NEPROM is vertegenwoordigd in de Commissie Stedelijke Herverkaveling.

Uitgave van: Neprom (2014)
Lees het artikel via deze link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

Meer »
Redactie
Meer »