Handreiking grondbeleid voor raadsleden

4412 bekeken

De uitdagingen in het grondbeleid zijn groot, misschien wel groter dan ooit voorheen. De huidige demografische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun invloed op het grondbeleid, en ook het denken over de overheid is aan verandering onderhevig. De komende jaren zal bovendien een verschuiving zichtbaar worden van grootschalige, vooral buitenstedelijke ontwikkelingen, naar initiatieven die meer kleinschalig, voornamelijk binnenstedelijk en organisch van aard zullen zijn. Het zal daarbij bovendien steeds vaker gaan om herstructurering en herbestemming van de bestaande voorraad.

Het is aan raadsleden om kaders te stellen voor het gemeentelijk grondbeleid. Kiest u in de toekomst om faciliterend te worden aan de private en particuliere initiatieven in uw gemeente of kiest u nog voor een actief grondbeleid? Duidelijk mag zijn, dat er voor u wat te kiezen valt, en dat u de omstandigheden en doelstellingen zorgvuldig zal moeten afwegen. Deze handreiking dient als hulpmiddel bij dze keuzen.


Uitgave van: VNG

Auteur(s): onbekend

Lees artikel via de volgende link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

Meer »
Redactie
Meer »