Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  • 19 jul. 2011
  • 22 nov. 2022
  • 1944 keer bekeken

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is voortgekomen uit het Waarborgfonds Eigen Woningen wat in 1993 door het toenmalig ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is opgericht met als doel het instrument van gemeentegarantie met rijksdeelneming te verzelfstandigen.

Dit gebeurt in 1995 met de NHG.

De NHG is een waarborgfonds voor woningeigenaren die de woning kopen of verbouwen en dat financieren met een hypotheek. In geval de hypotheekafnemer op een gegeven moment niet meer instaat is zijn financiële lasten te voldoen, bijvoorbeeld dankzij werkloosheid of echtscheiding, is het mogelijk aanspraak te doen op de Woonlastenfaciliteit. Dit kan in het geval van tijdelijke financieringsproblemen helpen een periode te overbruggen.

In geval van permanente incapabiliteit zal de woning gedwongen verkocht worden en kan de eventuele restschuld kwijtgescholden worden mits aan de voorwaarden van het NHG voldaan is (bijv. incapabiliteit buiten eigen schuld om). Momenteel waarborgd de NHG woningen met een hypotheek tot € 290.000.

Zie: https://www.nhg.nl/

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

    • Deel deze pagina: