Nota Grondbeleid

 • 15 jun. 2012
 • 22 nov. 2022
 • 2502 keer bekeken

In de Nota Grondbeleid worden de kaders door de gemeenteraad voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid vastgesteld. In de Nota Grondbeleid zijn doelen geformuleerd, de organisatie en wijze van sturing, de vormen van grondbeleid en bijbehorende instrumentarium en de financiële- economische uitgangspunten. Naast de Nota Grondbeleid kan een Nota Grondprijsbeleid worden opgesteld. In deze nota worden de grondprijzen of de waarderingsmethodiek voor de uitgifte van grond per functie, prijsklasse of typologie vastgelegd.

De doelen hebben bijvoorbeeld betrekking op woningbouwdoelstellingen maar ook op financiële doelstellingen zoals de ontwikkeling van het vermogen van het grondbedrijf. De organisatie en wijze van sturing heeft betrekking op de rolverdeling, verantwoording en op te leveren producten per fase. Hiervoor zijn verschillende modellen beschikbaar deze worden onder sturingsmodellen bij gebiedsontwikkelingen nader toegelicht. Mogelijke vormen van grondbeleid zijn actief Grondbeleid of faciliterend Grondbeleid en publiek-private samenwerking. Financieel-economische uitgangspunten hebben bijvoorbeeld betrekking op de gewenste ontwikkeling van het vermogen van het grondbedrijf, eventuele jaarlijkse bijdragen aan de algemene dienst en parameters zoals rente, inflatie en opbrengstenstijging. Ook de wijze van omgaan met risico's wordt in de Nota Grondbeleid op hoofdlijnen vastgesteld.

De Nota Grondbeleid is vorm vrij, wel zijn er bepaalde aspecten of punten die in veel nota's terugkomen. Een voorbeeld van een inhoudsopgave van een Nota Grondbeleid is:

 1. Inleiding

 2. Doel en inhoud Nota Grondbeleid

 3. Ruimtelijk beleid

 4. Vormen van Grondbeleid

 5. Instrumenten bij actief Grondbeleid

 6. Instrumenten bij faciliterend Grondbeleid

 7. Financiën

Bron: RIGO Research en Advies

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

  • Deel deze pagina: