Onderzoek naar financierings- en organisatieconstructies voor adaptief vastgoed

3099 bekeken

Waar de woningbouw de laatste honderd jaar een ontwikkeling heeft doorgemaakt van schaalvergroting en specialisatie wordt nu de omgekeerde richting belangrijk. De toekomst ligt in de transformatie van de bestaande voorraad en daarvoor zijn veranderingen nodig zijn op organisatorisch en financieel gebied, met name als het gaat om sociale woningbouw. Om tot adaptief vastgoed en daarmee tot een adaptieve stad te komen, is gekeken welke financieringsvormen en organisatieconstructies kunnen fungeren als een humuslaag waarop deze adaptieve stad kan groeien. Sommige modellen zijn nieuw of in opkomst, andere bestaan al langer in andere branches maar vinden nog niet vaak hun weg naar toepassing in de gebouwde omgeving.

Bij het inventariseren van geschikte financierings- en organisatiemodellen zijn er drie trends/denkpatronen te ontdekken:

 • Het kortsluiten en/of verkleinen van systemen, zoals bij Revolving Fund, Cash-flow planning, Right to challenge, Prestatiecontract en Urban Mining
 • Het herstellen van vertrouwen, zoals bij Trusts, LETS / Timebanking, Constructie Pyr en Coöperaties / Parapluhypotheken
 • Het verbreden van investerend vermogen, zoals bij Slimmer Kopen, Crowd Funding, Koop/huur korting voor projecten met sociale en/of culturele meerwaarde, BIZ en Koophuur

Bron: Eigen beheer (2013)

Auteur(s): Anne Seghers (Studio Papaver) & Iris Schutten (Studio Iris Schutten)

Lees artikel via de volgende link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
 • Stedelijke kavelruil

  Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

 • Kortgeldlimiet

  Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

 • Liquidatiewaarde

  Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

Meer »
Redactie
Meer »