Toolbox financieringsconstructies transformatie

3458 bekeken

Met de Toolbox Financieringsconstructies biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lokale overheden, corporaties en ontwikkelaars inspiratie bij het zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden of werkwijzen voor stedelijke ontwikkeling of energiebesparend bouwen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de Toolbox uit in opdracht van het ministerie.

Deze Toolbox bevat financieringsoplossingen voor diverse thema’s en biedt een overzicht in het labyrint van mogelijkheden.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Zie de volgende link voor meer informatie

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

Meer »
Redactie
Meer »