Transformatie en belasting

3674 bekeken

Bij transformatie en herbestemming van vastgoed moeten de eigenaar, de initiatiefnemer van een project en de eindgebruiker(s) rekening houden met verschillende vormen van belasting. De aard van een transformatie, de rechtsvorm van de eigenaar en de activiteiten van de eindgebruiker kunnen bepalen welke partij belasting moet betalen, hoe de belasting wordt berekend en hoe hoog de verschuldigde bedragen zijn. Het is belangrijk om vóór de daadwerkelijke start van een project de fiscale consequenties in kaart te brengen. De inrichting van het project kan de financiële haalbaarheid beïnvloeden. Het is uiteraard belangrijk om verrassingen achteraf te voorkomen. In deze factsheet staan de hoofdlijnen van de relevante regelgeving. Er zijn verschillende fiscale regels die in specifieke situaties van toepassing zijn. Om te beoordelen welke belastingen in een concreet geval verschuldigd zijn, is soms specialistische kennis nodig. Het is aan te bevelen een fiscaal adviseur mee te laten kijken naar de opzet van een project. Het is ook mogelijk om overleg te plegen met de belastinginspecteur

Uitgave van: Expertteam kantoortransformatie (2014), in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Auteur(s): diverse auteurs

Lees artikel via de volgende link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

Meer »
Redactie
Meer »