Onderzoeksrapport Rekenkamer Amsterdam Transformatie Leegstaande Kantoren

3001 bekeken

Onderzoeksrapport van de Rekenkamer Amsterdam wat in gaat op de onderzoeksvraag: 

"In hoeverre is het (transformatie)beleid van het gemeentebestuur om de 
kantorenleegstand aan te pakken effectief?"Lees het volledige rapport via de volgende link.

 

 

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

Meer »
Redactie
Meer »