Vaart brengen in gebiedsontwikkeling via 'Stedelijke herverkaveling'

3087 bekeken

In de zoektocht naar methoden en instrumenten om in de nieuwe context met minder (publieke) investeringsruimte private, particuliere en publieke investeringen te faciliteren zou ‘Stedelijke Herverkaveling’ wellicht een bijdrage kunnen leveren. Stedelijke herverkaveling is een instrument dat gebruikt kan worden om patstellingen die kunnen ontstaan door versnipperd eigendom te doorbreken, omdat individuele eigenaren gedwongen kunnen worden om mee te doen.

Voor stedelijke herverkaveling bestaat in Nederland, anders dan in verschillende andere landen, geen wettelijke regeling. Zou zo’n wettelijke regeling voor de praktijk in Nederland wel betekenis kunnen hebben? Doel van het onderzoek ‘Vaart brengen in gebiedsontwikkeling via Stedelijke herverkaveling' is om aan de hand van reflectie op praktijkgevallen waar versnipperd eigendom voor problemen zorgt uitspraken te doen over de mogelijke betekenis van een wettelijk instrument.

 

Uitgave van: OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving i.s.m. Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, Technische Universiteit Delft (2013)
Auteur(s): Herman de Wolff i.s.m. Friso de Zeeuw en Agnes Franzen
Lees het artikel via deze link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

Meer »
Redactie
Meer »