Verstedelijkingsnota (1976)

  • 31 jan. 2014
  • 22 nov. 2022
  • 3722 keer bekeken

De Verstedelijkingsnota is het tweede deel van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening. Hierin wordt een nieuwe werkwijze geformuleerd, waarbij het bedenken van scenario's de uitgangspunten vormen voor mogelijke stedelijke inrichtingsprincipes.

De volgende dilemma's komen daarbij aan bod:

- Herstel of vernieuwen

- Hoge dichtheden of spreiding in het groen

- Bruisende centra of economische groei

- Automobiliteit of fiets en openbaar vervoer

- Afgrendelen van gebieden met hoge natuurwaarde of juist integreren ervan

Hieruit volgen vier beleidsalternatieven:

1. Kleine stadsgewesten, beperkte afstanden, herstructureren van steden, geconcentreerd wonen en stringente landschappelijke voorwaarden

2. Grote stadsgewesten, openbaar vervoer, herstructureren van steden, enige spreiding van wonen over stadsgewesten

3. Grote stadsgewesten, openbaar vervoer, herstructureren van steden, stringente landschappelijke voorwaarden

4. Randstad als geheel, individueel vervoer, city building en gespreid wonen

Er komt uiteindelijk geen expliciete keuze, maar de uiteindelijke keuze is een structuurschets voor:

- Verstedelijking

- Bescherming van het Groene Hart

- Herstel stedelijke kwaliteit

- Tegengaan suburbanisatie

- Aanwijzen van groeikernen

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

    • Deel deze pagina: