Vierde Nota Ruimtelijke Ordening

  • 31 jan. 2014
  • 22 nov. 2022
  • 4945 keer bekeken

Nieuwe ruimtelijke perspectieven vanuit het ministerie van VROM die in 1988 maatgevend waren voor ruimtelijke ontwikkelingen. Met name het versterken van de internationale positie van Nederland en investeren in het E-milieu binnen de Randstad waren belangrijke speerpunten. Daarbij werd een omslag gemaakt van de gebundelde deconcentratie naar re-urbanisatie.

Steden moesten de belangrijkste sociale, culturele en economische schakels worden binnen de samenleving. Op hoofdlijnen hield dit het volgende in:

- De woningvoorraad binnen de Randstad moet met circa 800.000 woningen tot 2015 uitgebreid worden

- Het concept Greenheart Metropolis vasthouden

- Bedrijfsvestigingen aansluiten op het hoofdwegennet. Er is weinig geld beschikbaar voor stedelijk openbaar vervoer, zoals de Randstadrail

Buiten de Randstad werd het programma ''regio's op eigen kracht'' uitgevoerd. Op hoofdlijnen hield dit het volgende in:

- Regio's moeten meer bijdragen aan nationale welvaart

- Slechts kleine steun voor zogeheten achterstandsregio's

- Ondersteunen met aanwijzingen van stedelijke knooppunten: Assen-Groningen, Twentestad, Arnhem-Nijmegen, Brabantstad & Zuid-Limburg

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

    • Deel deze pagina: