Voorziening bij grondexploitaties

  • 15 jun. 2012
  • 22 nov. 2022
  • 3010 keer bekeken

In de notitie grondexploitatie, februari 2012 van de commissie BBV wordt het begrip Voorziening helder toegelicht.

Een voorziening wordt getroffen indien er sprake is van een grondexploitatie met een negatief resultaat is. Dit kan zijn een project waarbij vanaf het begin gekozen wordt voor een begrote verlies, het kan ook zijn dat een project gedurende de ontwikkeling ten gevolg van conjuncturele ontwikkeling, noodgedwongen planwijzigingen etc. omslaat van een positief naar negatief resultaat.

De notitie grondexploitatie geeft aan dat in feite een voorziening, naar analogie van de voorziening voor oninbare vorderingen, een waarde correctie is op de actiefpost Bouwgrond in exploitatie. Om die reden moet deze voorziening dan ook onder deze post worden opgenomen en toegelicht in de toelichting van de balans.

Het treffen van de waardecorrectie/ de voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit volledige verlies. Op basis van een geactualiseerde grondexploitatie wordt duidelijk wat het (reeëel) geprognosticeerde resultaat is van de grondexploitatie. De bijgestelde prognose dient door middel van een raadsbesluit te worden bevestigd, vervolgens kan de waardecorrectie/ of voorziening plaatsvinden.

Bron: Bewerking van Notitie Grondexploitatie BBV februari 2012

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

    • Deel deze pagina: