Winst en verlies nemen

  • 15 jun. 2012
  • 22 nov. 2022
  • 2807 keer bekeken

Gemeenten en Provincies zijn met betrekking tot grondexploitatie aan bepaalde spelregels gebonden. Deze spelregels zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit besluit van 17 januari 2003 bevat de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van provincies en gemeenten.

Voor de verduidelijking van de relatie tussen het BBV en grondexploitaties is door de Commissie BBV de notitie Grondexploitatie uitgebracht (februari 2008). In februari 2012 is ten gevolge van de gewijzigde economische inzichten en voortschrijdende inzichten een bijgestelde notitie uitgebracht.

De notitie biedt veel verheldering voor de inhoudelijke vragen over de relatie tussen grondexploitaties en het BBV, deze relatie heeft betrekking op:

  • de verslaglegging van de meerjarige ontwikkeling van een bouwlocatie;

  • de waardering van grondaankopen en de rentekosten hierover;

  • methoden van activering van aankopen en kosten;

  • tussentijdse winstnemingmethoden.

Bron: Notitie Grondexploitatie, commissie BBV, februari 2012
Lees artikel via de volgende link: http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/geldigheidsdatum_13-09-2011

Login om te kunnen reageren. Nog geen account? Klik hier om te registreren.


Geef hier je reactie

Wil je alleen reageren op dit artikel, dat kan hier.

0 Reacties

    • Deel deze pagina: