Disclaimer

De content op de site www.gebiedseconomie.nl is door de redacteuren met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaren en/of de redacteuren en/of de achterliggende bedrijven aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of verkeerde interpretatie van het getoonde.

De eigenaren  en/of de redacteuren en/of de achterliggende bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Waar gebruik is gemaakt van bestaande teksten of informatie is zoveel mogelijk getracht een duidelijke bronvermelding toe te voegen. Indien u van mening bent dat uw informatie onrechtmatig wordt getoond, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via info@gebiedseconomie.nl.

Als u de op gebiedseconomie.nl getoonde informatie gebruikt bij verdere openbaarmaking, dan vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen en de bron Gebiedseconomie.nl duidelijk te vermelden.

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

Meer »
Redactie
Meer »