Herbestemming en transformatie

Dit dossier gaat over herbestemming en/of transformatie. Deze begrippen worden verschillend gedefinieerd. Herbestemming wordt vaker op gebouwniveau gezien en transformatie meer in relatie tot een gebied. Al is er ook de veel gehoorde ‘transformatie van kantoren’,. Hoe dan ook: in beide gevallen wordt het gebouw of het gebied opnieuw ingericht en veelal wijzigt daarbij ook de functie. Deze veranderingen kunnen van grote betekenis zijn voor de omgeving.

Herbestemming van gebouwen is een oude traditie. Vooral in de oudere kernen en stadsdelen zijn ook in het verleden veel gebouwen van functie veranderd, soms al meerdere keren. Scholen, grote villa's, fabrieken en de laatste jaren ook veel kerken. Onder andere vanwege leefbaarheid en duurzaamheid staan herbestemmen en transformatie  in toenemende mate in de belangstelling. Door verschillende ontwikkelingen is er een voortdurend wijzigende behoefte aan vastgoed en functies. Denk hierbij de verschuiving van een focus op VINEX-wijken naar de compacte stad die om inbreiding vraagt; de economische crisis in combinatie met het nieuwe werken en het nieuwe winkelen die effecten hebben voor de hoeveelheid kantoren en winkelvastgoed. Maar ook zoals al genoemd daarnaast de maatschappelijke druk om duurzamer te wonen, werken en te leven. We willen niet meer bouwen voor de leegstand. Tenslotte zijn er legio aansprekende voorbeelden van herbestemmingen die van grote betekenis zijn voor de omgeving. Al deze zaken maken herbestemming interessant: Herbestemming | Transformatie is het middel om op deze ontwikkelingen te reageren dus  het onderwerp is ‘Hot'.

Het dossier Herbestemming | Transformatie gaat in op de kosten en baten van herbestemmen in de breedste zin van het woord. Herbestemmen en transformatie is of lijkt kostbaar, maar kan ook veel opleveren voor de omgeving. Denk aan de markthallen in Amsterdam. Door de herbestemming van de tramremise is een grote meerwaarde ontstaan voor de omgeving die zich weer door vertaald in hogere huizenprijzen en dus een hogere grondwaarde. Daarbij zijn er inmiddels verschillende maatregelen om herbestemming | transformatie aantrekkelijker te maken. Denk hierbij aan financieringsconstructies en fiscale voordelen.

In dit dossier willen wij met beschikbare tips- en tools, publicaties en eigen artikelen en voorbeelden het inzicht geven en laten zien wat herbestemming en transformatie kan betekenen voor een gebouw of gebied. Wat de economische gevolgen en mogelijkheden zijn van keuzen en beslissingen en welke ‘tools’ beschikbaar zijn om herbestemming en transformatie nog aantrekkelijker te maken.

Wij staan uiteraard open voor tips, informatie en ervaringen van lezers. We pretenderen niet de kennis en wijsheid in pacht te hebben. Juist het debat levert voor ons binnen de redactie het meest op. Die interactie willen we ook graag via Gebiedseconomie.NL met de lezers.

Samengesteld door:

Alfred Bol - Con-C

(Concept-)Ontwikkelaar voor bijzondere opgaven

Organisatie: Con-C
Elsert Sikma - Pre-concept

Gebiedseconoom, proces-/ en ontwikkelmanagement

Gerton Rademaker - Loyens & loeff

Fiscaal advies, btw-specialist

Tips & Tools
Rekenmodel herbestemming

Op initiatief van het Herbestemingsteam heeft Colliers International een rekenmodel ontwikkeld, specifiek gericht op herbestemming. Dit model is He...

Transformatie en belasting

Bij transformatie en herbestemming van vastgoed moeten de eigenaar, de initiatiefnemer van een project en de eindgebruiker(s) rekening houden met v...

Publicaties
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

Meer »
Redactie
Meer »