Er zijn 71 resultaten voor Bovenplanse kosten

Bovenplanse verevening
 • Usome
 • jun 22, 2012
 • nov 22, 2022
 • 9574 keer bekeken
Het in een exploitatieplan meenemen van bovenplanse kosten in de vorm van een fondsbijdrage. Deze bovenplanse kosten moeten samenhangende ontwikkelingen op verschillende locaties mogelijk maken zonder dat deze in één grondexploitatie zijn opgenomen. In feite wordt hiermee een vorm van verevening toegepast. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de mogelijkheid om in exploitatieplannen bovenplanse kosten in de vorm van een fondsbijdrage mee te nemen. De wet en de kamerstu... Lees meer
VAT-kosten
 • Usome
 • jun 15, 2012
 • nov 22, 2022
 • 20045 keer bekeken
Kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht (kosten voor engineering, het toezicht en projectmanagement) betreffende de realisatie van een parkeervoorziening. ... Lees meer
Algemene Kosten (AK)
 • Usome
 • jul 21, 2011
 • nov 22, 2022
 • 22521 keer bekeken
Algemene kosten zijn kosten die niet toe te schrijven zijn aan afzonderlijke posten en niet direct samenhangen met bepaalde werken. Onder de Algemene Kosten (AK) worden de eigen apparaatskosten van de aannemer of de ontwikkelaar verstaan. De Algemene Kosten zijn ter dekking van het eigen apparaat en worden zowel door de aannemer als de projectontwikkelaar gehanteerd. "Algemene kosten zijn kosten, die op grond van het ontbreken van een (duidelijk) oorzakelijk verband met... Lees meer
Bijkomende Kosten
 • Usome
 • jul 21, 2011
 • nov 22, 2022
 • 6023 keer bekeken
Bijkomende kosten zijn de additionele kosten van een bouwplan. Voorbeelden van Bijkomende kosten zijn Algemene bouwplaatskosten, Winst & Risico, verzekeringen, leges bouwvergunning en financieringskosten. De hoogte van deze kosten wordt beïnvloed door factoren als de projectgrootte, de hoogte van de aanneemsom en de situatie van de financieringssector. Vaak wordt voor dergelijke kosten in de aanloopfase gerekend met standaard percentages. Zo kan voor verschillende ty... Lees meer
Kosten Koper (K.K.)
 • Usome
 • jul 19, 2011
 • nov 22, 2022
 • 3249 keer bekeken
In tegenstelling tot de verkoop van vastgoed tegen de vrij op naam-prijs zijn bij een verkoopprijs tegen kosten koper de overdrachtsbelasting, makelaarskosten en notariskosten nog niet in de verkoopprijs inbegrepen. Vrijwel alle bestaande bouw wordt tegen kosten koper verkocht. De overdrachtsbelasting voor woningen (garage en tuin) is 2%. Sinds kort geldt voor overig vastgoed en grond ook een percentage van 2%. Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overdrachtsbela... Lees meer
Opbrengstwaarde
 • Usome
 • feb 22, 2017
 • nov 22, 2022
 • 3612 keer bekeken
Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten".  ... Lees meer