Er zijn 71 resultaten voor Bovenplanse kosten

Risicopremie
 • Usome
 • nov 08, 2013
 • nov 22, 2022
 • 2215 keer bekeken
Deze methode is wellicht de meest voorkomende bij grondexploitaties. Het is een reservering voor het gehele project of een bepaalde kostenpost. De omvang van de premie is afhankelijk van de risicoattitude van de besluitvormer. Dit wordt vaak gedaan in de vorm van een post onvoorzien, waarmee rekening wordt gehouden met de onzekerheid van de ramingen.  ... Lees meer
Basishuur
 • Usome
 • jul 03, 2012
 • nov 22, 2022
 • 2868 keer bekeken
De basishuur is de betaalde huur verminderd met de eventueel in de huur opgenomen kosten voor water, verwarming, garage en andere diensten voor privégebruik. Subsidiabele servicekosten worden niet in mindering gebracht. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010 ... Lees meer
Index
 • Usome
 • jul 03, 2012
 • nov 22, 2022
 • 2587 keer bekeken
Een indexcijfer is een getal in de vorm van een percentage dat de verhouding uitdrukt van een grootheid (prijs, kosten, aantal transacties, etc.) tot een referentiewaarde. De waarde van de eenheid op het referentiepunt wordt altijd op 100 gesteld. Een index van 120 geeft aan dat de grootheid met 20% is toegenomen ten opzichte van de referentieperiode, een index van 80 impliceert een afname van 20%. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010 ... Lees meer
Isolatie
 • Usome
 • jul 03, 2012
 • nov 22, 2022
 • 2275 keer bekeken
Het aanbrengen van isolatie bij een bouwwerk zorgt ervoor dat de buitentemperatuur minder invloed heeft op de binnentemperatuur. Het aanbrengen van isolatie is een investering met het doel om een kostenbesparing op de energierekening te bewerkstelligen. Een bouwdeel wordt als geïsoleerd beschouwd wanneer tenminste 50% van de oppervlakte van isolatie is voorzien. Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010 ... Lees meer
Netto Huur
 • Usome
 • jul 03, 2012
 • nov 22, 2022
 • 3767 keer bekeken
De netto huur, ook wel de kale huur genoemd,  is de prijs die verschuldigd is voor het enkele gebruik van (woon)ruimte. Dit komt neer op de basishuur verminderd met alle overige kosten die in de huurprijs inbegrepen kunnen zijn zoals servicekosten en energiekosten. ... Lees meer
BDB-indexcijfer
 • Usome
 • jun 28, 2012
 • nov 22, 2022
 • 7287 keer bekeken
Deze BDB-indexcijfers worden – al decennialang -maandelijks berekend door het Bureau Documentatie Bouwwezen, dat is ondergebracht bij PRC Bouwcentrum. De BDB-cijfers zijn zogeheten input-indexcijfers. Dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van een pakket van vaststaande hoeveelheden materialen, manuren en indirecte kosten. Materiaalprijzen worden verkregen door een halfjaarlijkse materiaalenquête. Bij de berekening van de BDB-indexcijfers voor kantoren wordt uitgegaan van een... Lees meer